משתכנים בשכונת הרחבה ישלמו דמי פיתוח הנמוכים מעלויות הפיתוח בפועל / איתן מימוני, עו״ד

הרקע

סמוך לשנת 2008, יזם מושב ספסופה יחד עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון הקמתה של שכונת הרחבה בת 109 מגרשים למושב. על פי המתווה שגובש, המשתכנים בשכונה שתיבנה יקבלו את הקרקעות ללא תמורה, אך יממנו מכספם את עלויות עבודות הפיתוח של המגרשים. עוד נקבע, כי התשלום יועבר מידי המשתכנים למושב, אשר יהיה אחראי להעביר את הכספים ישירות למשרד הבינוי והשיכון.

בהערכה שבוצעה על ידי משרד הבינוי והשיכון, הוערך סכום עלויות הפיתוח עבור כל מגרש על סך של 127,600 ₪. למרות זאת, התקשר המושב בחוזים עם המשתכנים, בהם נקבע כי עליהם לשלם סך של 120,000 ₪, זאת מכיוון והמושב הסתמך על תקציב שצפוי היה להתקבל ממשרד הביטחון אשר יכסה את הסך הנותר של 7,600 ₪ לכל מגרש. בחוזים לא הוזכר עניין זה.

לאחר תקופה, הודיע המושב למשתכנים כי משרד הביטחון לא העביר את התקציב ועל כן הם נדרשים לשלם עוד 7,600 ₪. המשתכנים סרבו לשלם סכום זה בטענה כי שילמו את הסכום הנקוב בחוזה ובתגובה המושב פתח בהליכים כנגדם בהוצאה לפועל.

הסכסוך הועבר על ידי לשכת ההוצאה לפועל לביהמ"ש, בו נפסק כי על המשתכנים לשלם למושב את הסכום אותו הוא דורש, מאחר והסכום אשר ננקב בחוזה היה הערכה שאינה סופית ועל כן לא ניתן לדקדק עליו.

על כן, הגישו המשתכנים את הערעור דנן, בו הם חוזרים על טענותיהם בדבר החוזה שברשותם אשר נוקב בסכום הנמוך מהסכום אותו המושב דורש. כמו כן, קובלים המשתכנים על כך שהמושב לא מוכן להציג בפניהם את הסכם עבודות הפיתוח אשר נחתם בינו ובין משרד השיכון והבינוי.

המושב מצדו טוען כי הוא רק צינור להעברת הכספים למשרד הבינוי והשיכון, וכי על המשתכנים לשלם את הסכום של עלויות הפיתוח, סכום אותו כלל המשתכנים האחרים פרט למערערים שילמו, כאשר החוזים שנחתמו בניהם נקבו בסכומים משוערים בלבד והמשתכנים היו מודעים שייתכן ויצטרכו להוסיף עליהם.

עוד טען המושב, כי ישנו סעיף בחוזה אשר בו המשתכנים מתחייבים לשלם כל תשלום אותו יידרשו לשלם על ידי הרשויות השונות, ועל כן רשאי המושב לגבות מהם את התוספת של עלויות הפיתוח.

דיון והכרעה

ביהמ"ש שמע את טענות הצדדים וקבע כי דין הערעור להתקבל. ביהמ"ש מצא כי החוזה עליו חתמו המשתכנים נקב בסכום מדויק של 120,000 ₪, וכי לא נכתב בו דבר בנוגע לתוספת עתידית או לתקציב אותו אמור משרד הביטחון להעביר לידי המושב. מה גם, שהחוזים נחתמו לאחר שנתקבלה ההערכה ממשרד הבינוי והשיכון, ועל כן המושב ידע מהו הסכום המוערך עבור עלויות הפיתוח לכל מגרש עוד בטרם החתימה על החוזים, ובחר, משיקוליו, שלא לתת לדבר ביטוי בהסכמים.

לעומת זאת, מצא ביהמ"ש, כי המשתכנים לא היו מודעים לעלויות הפיתוח ולהערכה שביצע משרד הבינוי והשיכון, ומצדם נסמכו על דברי החוזה אשר נקב את עלויות הפיתוח בסך מדויק של 120,000 ₪.

גם לעניין ההוראה בחוזה הקובעת כי המשתכנים ישלמו כל סכום שיידרש מהם על ידי הרשויות, קבע ביהמ"ש כי הינה הוראה כללית ואין היא יכולה לבוא במקום הוראה ספציפית הקובעת במפורש מהו הסכום אותו על המשתכנים לשלם כדמי פיתוח.

לאור האמור, קבע ביהמ"ש כי דרישת התשלום הנוסף מצד המושב עולה כדי פגיעה באינטרס ההסתמכות של המשתכנים, והטענה שהמושב מהווה רק צינור להעברת דמי הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון, גם אם נכונה היא, אין בה כדי להצדיק פגיעה זו. על כן קבע ביהמ"ש, כי המשתכנים אינם מחויבים לשלם למושב את הסכום הנוסף של 7,600 ₪ אותו הוא דורש מהם בגין השלמה לסך עלויות הפיתוח.

סיכום

בהתאם לאמור, קיבל ביהמ"ש את הערעור, ביטל את פסק דינו של ביהמ"ש קמא, וקבע כי המשתכנים לא חייבים לשלם למושב את הסכום.

 

ע"א (נצרת)  57271-05-17 סרפטי נ' אגודה שיתופית ספסופה', פס״ד מיום 24/10/2017

איתן מימוני, עו״ד

"איתן מימוני ושות' - משרד עורכי דין" -  עוסק במגוון תחומים במשפטי המנהלי והאזרחי.

דואר אלקטרוני: office@mai-law.co.il

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

לפסקי דין בנושאים:

אגודה קהילתית אגודות שיתופיות אגרסקו אחריות נושאי משרה איכות הסביבה אי תחרות אנרגיות מתחדשות אפליה כלפי נשים ארגון מגדלי העופות ארנונה אשראי בוררות בחירות בחירות לועד הנהלה בטיחות בעבודה ביטול בן ממשיך ביצים בית מקצועי בן ממשיך גודל הנחלה דגי נוי דיני חוזים דיני מכרזים דיני נזיקין דיני עבודה דמי פיתוח הארכת חוזה חכירה הורשת זכויות החלטה 737 החלטה 979 החלטה 1101 החלטה 1261 החלטה 1265 החלטה 1524 החלטה 1547 היוון היחידה השלישית היטל השבחה הסגת גבול הסוכנות היהודית הסכם בין יורשי נחלה הסכם משולש הסכמי פיתוח העברת זכויות הערכת שווי הפקעות הפרשות לפנסיה הקצאות קרקעות חקלאיות הקצאת מגרשים הרחבות הרמת מסך השבות מקרקעין השכרת בתי מגורים השמדת תוצרת חקלאית התיישבות ועדות ביקורת ועדות קבלה ועד מקומי ועד קהילה ועדת השגות ותמ״ל זכויות בחלקת המגורים זכויות היסטוריות זכות עיון במסמכי אגודה חובת השבה למעסיק חוזה חכירה חוכר לדורות חוק ההתיישבות חיוב בגין שירותים קהילתיים חכירה חכירה לדורות חלופת האגודה חלף היטל השבחה חקלאות טיפול בבעלי חיים ייבוא וייצוא ירושת משק חקלאי כתב הודאה וסילוק כתבי שיפוי לולים לשון הרע מדור משפטי מדור עסקי מועצות אזוריות מיסוי מיסוי מקרקעין מיסי קהילה מכסות ביצים מכרזים מניות תנובה מסך התאגדות מס מעסיקים מס רכישה מס שבח מערכת המשפט משבצת משק עזר משרד החקלאות נזיקין נחלה נפוטיזם סדר דין סדרי דין סילוק יד במקרקעין סמכויות בית דין לעבודה סמכות שיפוט סעיף 114 לחוק הירושה סעיף 197 עובדים זרים עובדים פלסטינאים עיגון זכויות ערבון ערבות ערעור על החלטות הרשם פדיון חופשה פינוי מאדמות מינהל פיצוי בגין גריעת שטחים מהמשבצת פיצוי בגין שימוש חורג פיצוי יורשים פיצויי סבל פיצויי פיטורין פיצול נחלה פירוק אגודה שיתופית פירוק שיתוף במקרקעין פלישות חקלאיות פנסיה פקיעת חברות קבורה קורונה קיבוצים קליטה קנאביס קנביס רפואי קניין רוחני קרקע קרקע תפוסה רישום זכויות רשות מקרקעי ישראל רשם האג״ש שיוך דירות בקיבוצים שיוך נכסים שימושים חורגים שינויי יעוד שעות נוספות תביעת דיבה תחנות דלק תכנון ובניה תכנית דיור לאומי תנאי מקפח בתקנון תנובה תקנון אג״ש תרבות וחינוך תשלומים לאגודה קהילתית

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.