לפני מספר ימים נתבשרנו, כי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים (להלן: "הרשות") הוציאה חוזר (מצ"ב) המחייב את כלל חקלאי ישראל, לשלם את מלוא האגרות לשנת 2017, המגיעות לעשרות אלפי שקלים לחקלאי, תוך פרק זמן קצר - כשליש מהסכום, עד 8.12.16, והיתרה עד 22.12.16.

הרשות הוציאה את דרישת התשלום ללא כל התחשבות בדיונים אשר מתקיימים בוועדת הפנים והגנת הסביבה (להלן: "הוועדה") כבר כשנה, ולראייה לחוסר התייחסותה, היא אף לא שינתה עובדות מהותיות אשר עודכנו בעקבות פעילות הוועדה בנושא בשנה האחרונה.

מכל האמור לעיל, לא מובן לנו כיצד מרשה לעצמה כעת הרשות לפעול באופן כה בוטה לגביית הכספים, ללא כל התייחסות למסקנות הוועדה, וללא כל הגינות להמתין את תקופת השבועיים המבוקשת עד לקבלת המלצות משרד האוצר, כפי שנתבקשו ע"י הוועדה והיו"ר.

מתוך מכתבם של מאיר צור, דובי אמיתי, אבשלום (אבו) וילן וניר מאיר לח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

הסטרטאפ החברתי נימה משיק את תוכנית FREE שמאפשרת לעובדים לעשות העברות כספיות בלי מגבלה

במסגרת עתירה שיזמה ברית פיקוח לבג"ץ התחייבה הממשלה, במסגרת הודעה שהגישה לבג"ץ, להעניק לעובדים הזרים חצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת בשנת 2018.

 חוזר 77/16 של ברית פיקוח

חוליות הביקורת מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד הכלכלה והתעשייה המבקרות במשקים המעסיקים עובדים זרים בודקות בין היתר הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים כמתחייב מצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. (החובה קיימת עוד קודם מכֺח צו ההרחבה בחקלאות).

בהעדר הפרשות כמתחייב מהצו מושתות על מעסיקי עו"ז בחקלאות התראות מנהליות. משמעותה של התראה הניתנת מכֺח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה למעשה היות המעסיק תחת איום "על תנאי", חזרה על אותה ההפרה בתוך שנתיים משמעה כפל קנס  ( 35,740 x 2 ₪).

נכון למועד כתיבת שורות אלו אין חשבון ייעודי אליו ניתן להפקיד כספי הפרשות לפנסיה ועל חשבון פיצוי פיטורים לטובת עובדים זרים בחקלאות. הממונה על שוק ההון החסכון והביטוח במשרד האוצר שסמכותו להתקין התקנות לא עשה כן לגבי עובדים בחקלאות, לא כאשר חוקק החוק ולא עד עצם יום זה.

פורסם נוהל העסקת עובדים עונתיים בחקלאות מסרילנקה, הנוהל נמצא באתר המשרד  בכתובת https://goo.gl/OAbIvF.

הגשת הבקשה נעשית ישירות לרשות האוכלוסין וההגירה כמפורט בנוהל

ועדת הפנים והגנת הסביבה דנה היום בנושא מכסות העובדים זרים. כמו כן באגרות העובדים הזרים. במהלך הועדה נאמר כי "למרות שמשרד החקלאות סבור שנדרשים 45,000 עובדים זרים, משרד האוצר מאשר רק 25,000".

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

שר החקלאות, אורי אריאל פנה למשרד התחבורה להארכת רישיון הנהיגה של העובדים הזרים.

כאמור, על העובד הזר לחדש את רישיון הנהיגה שלו בכל חצי שנה.

סטרטאפ ישראלי: כרטיס אשראי רק לעובדים זרים להעברה ללא עמלות של כספים למשפחותיהם

הכרטיס מעניק לעובדים אפשרות לנהל את ההוצאות שלהם ושל משפחותיהם בארץ ובחו"ל דרך הסמארטפון ופוטר אותם מתלות בעמלות הגבוהות בהמרה למטבע זר וסכנת גניבות

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה מקור:

בג"צ דן היום בבקשת התאחדות חקלאי ישראל בנוגע לביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים.

הבג"צ הוגש מטעם התאחדות חקלאי ישראל על ידי עו"ד ד"ר גאי כרמי ועו"ד ליעד זימן. כמו כן על ידי ההסתדרות.

בג"צ הודיע כי ייתן למדינה 60 יום בכדי להתייחס לאפשרות לאיזה מנגנון בכוונת המדינה להחזיר את נקודות הזיכוי או חלקם כאשר הציע לבחון את הפחתת נקודות הזיכוי בדומה למנגנון שהוצע כעת ביחס לעובדים הפלשתינים (הורדת נקודות הזיכוי מ- 2.5 ל- 1.25) .

לאחר שהמדינה תיתן את עמדתה, תינתן להתאחדות חקלאי ישראל ולשאר המגישים את ההזדמנות להגיב במשך 21 יום ואז הוא יפסוק בנושא.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "ביהמ"ש מעדיף ששר האוצר יפתור את המצב ולא יגיע להחלטה בעצמו. אני מקווה כי נושא נקודות הזיכוי יבוטלו בהקדם למען פרנסתם של החקלאים והעובדים הזרים. אני מבקש משר האוצר, משה כחלון, לנצל את סמכותו ולהחזיר את נקודות הזיכוי שקודמו בתפקיד, יאיר לפיד, הנחית עלינו".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן: "מדובר בצעד חשוב בכיוון הנכון. אני מקווה שהמדינה תתעשת ותחזיר את נקודות הזיכוי ולא תכריח את ביהמ"ש לעשות כן" .

להחלטת בג״צ

3 סוגיות שעלו ב-3 דיונים בעניין (והפעם סלבריטאים...)

בגזר דין שניתן בעניינו של שי רפאל רקאנטי (1) נקבע כי - משהוטל קנס כספי על אשת הנאשם כי אז אין מקום לגזור קנס נוסף על הנאשם.

תחילתו של עניין הוא בכתב אישום שהוגש נגד הגב' מארין רקנטי ובעלה ששניהם הודו בהעסקת 2 עובדות זרות למשך תקופה ארוכה עם לינה בביתם ללא שלעובדות היתה אשרת עבודה מתאימה. על הנאשמת הוטל קנס מצטבר בגובה 34,000 ₪ בנוסף להתחייבות להמנע מביצוע עבירה למשך 3 שנים. הדיון נסב סביב דרישת המדינה  להשית קנס מנהלי גם על הנאשם בנוסף לעונש של מתן התחייבות שלא לעבור אותה עבירה במשך 3 שנים. בית הדין קבע "שעה שנקבע שהמניע לביצוע עבירות אלה הינו כלכלי וביצוע העבירה השיא תועלת כלכלית לנאשמים, ברי, כי במקרה שלפנינו התועלת הכלכלית צמחה לתא הכלכלי המשותף ולא לכל אחד מבני הזוג".

בין לבין מזכיר בית הדין את ההנחיות לפיהן פועלת המדינה עת מגישה היא כתב אישום בשל העסקת עובד זר שלא כדין במקום הטלת קנס מנהלי שהיא דרך המלך.

מתי יוגש כתב אישום חלף הטלת קנס מנהלי? שלושה שיקולים עיקריים שבהתקיים אחד מהם לפחות יוגש כתב אישום: כאשר הקנס אינו גורם מרתיע משום שהנאשם חוזר על אותה עבירה, כאשר הנאשם לא שילם קנס מנהלי קודם שהוטל עליו וכאשר נסיבות העבירה חמורות במיוחד.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237