לאחרונה פורסם ברשומות עדכון לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהתחייב להוציאן.

יודגש, כי סך כל הניכויים המותרים לפי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

חוזר ברית פיקוח מס׳ 36/17

כידוע קיימת חובה על פי חוק לספק לעובד זר לרבות בחקלאות מגורים הולמים. התקנות קובעות מדדים מדוייקים העונים על הדרישה "מגורים הולמים". יחד עם זאת גם הסכומים המותרים לניכוי מהעובד הזר בגין המגורים שהמעסיק מעמיד לרשותו הינם סכומים מדוייקים הקבועים בתקנות.

על הכל מוסכם כי הסכומים המותרים כיום אינם משקפים את העלות הריאלית הכרוכה במגורי העו"ז על חשבון המעסיק. הסכום המותר לניכוי הינו מושא לאין סוף דיונים, כך גם ביום 20.2.2017 אמור היה להתקיים דיון בועדת העבודה והרווחה בכנסת על שינוי הסכום המותר לניכוי משכר העובדים הזרים ע"ח מגורי העובדים.

הדיון, כמו תקוותם של החקלאים מעסיקי העו"ז, נקטע באיבו מסיבות שלא כאן המקום לפרטן ושוב לא עודכן הסכום המותר לניכוי.

עניין הניכויים המותרים בכלל הינו נושא בו נכשלים לעיתים חקלאים מעסיקי עו"ז, כתבי אישום וקנסות הינם חזיון נפרץ בקרב ציבור החקלאים מעסיקי העו"ז.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה (1)  נשנו ונקבעו הלכות מנחות.

שר הרווחה חיים כץ משך את ההצעה כיוון שרצה שוועדת הרווחה תצביע בה בעת גם על חיוב החקלאים להפריש כספים לזכויות סוציאליות של העובדים - הצבעה שלא התקיימה בלחץ החקלאים

(הארץ - 20/02/17)

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה אליהו הרשקוביץ
  • מקור הארץ

שר העבודה משך מוועדת העבודה תקנות הנוגעות לתנאי העסקתם של העובדים הזרים בחקלאות, לאחר שהוועדה ביקשה לפצל את הדיון בהן לשני חלקים ■ משרד העבודה: "התקנות אמורות לעבור כמקשה אחת" ■ כרגע אין כל דיון בנושא וקידום התקנות נעצר

(the marker - 20/02/17)

פיצויי פיטורים לעובד זר: הודעה בדבר סנקציות כנגד מעסיקי עובדים זרים בחקלאות שלפי הטענה לא שילמו לעובדיהם פיצויי פיטורים יצאה ב- 25.1.2017 תחת ידי ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה שבמשרד הפנים.

ראש המינהל פעל מכח סמכותו המוקנות לו בחוק עובדים זרים. לפי החוק רשאי הממונה במשרד הפנים לשלול היתר להעסקת עו"ז למעסיק שלא קיים חובותיו כלפי העובדים הזרים שהוא מעסיק הגם שהמושג "חובות" הינו רחב היקף וכולל בין היתר זכויות סוציאליות שהמומחיות באשר להם הינה של משרד הכלכלה והתעשייה.

הסדר הנכון הוא כזה שעניין זכויות עובדים וחובות המעסיקים כלפיהם נתון לסמכותו של משרד הכלכלה והתעשייה (למעט עניינים מיוחדים הנתונים לסמכות משרד הפנים כגון מגורים הולמים וביטוח רפואי). והוא האמון על הטיפול בעניינים אלו והוא אכן עושה זאת בנמרצות ובהתלהבות יתרה.

לגבי סמכותו של משרד הפנים לאכוף הענקת זכויות סוציאליות לעובדים תעלה השאלה האם אלו הואצלו לו מטעם משרד הכלכלה? מדוע ולשם מה פולשת רשות האוכלוסין למגרש שהוא עיסוקו של משרד הכלכלה? האם לא די ברגולציה המופעלת באינטנסיביות על ידי משרד הכלכלה?

מועד תשלום האגרות הראשון (8.12.16), נידחה בשבוע ימים לתאריך 15.12.16.

מתוך אגרת לחקלאים של מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל.

לפני מספר ימים נתבשרנו, כי רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים (להלן: "הרשות") הוציאה חוזר (מצ"ב) המחייב את כלל חקלאי ישראל, לשלם את מלוא האגרות לשנת 2017, המגיעות לעשרות אלפי שקלים לחקלאי, תוך פרק זמן קצר - כשליש מהסכום, עד 8.12.16, והיתרה עד 22.12.16.

הרשות הוציאה את דרישת התשלום ללא כל התחשבות בדיונים אשר מתקיימים בוועדת הפנים והגנת הסביבה (להלן: "הוועדה") כבר כשנה, ולראייה לחוסר התייחסותה, היא אף לא שינתה עובדות מהותיות אשר עודכנו בעקבות פעילות הוועדה בנושא בשנה האחרונה.

מכל האמור לעיל, לא מובן לנו כיצד מרשה לעצמה כעת הרשות לפעול באופן כה בוטה לגביית הכספים, ללא כל התייחסות למסקנות הוועדה, וללא כל הגינות להמתין את תקופת השבועיים המבוקשת עד לקבלת המלצות משרד האוצר, כפי שנתבקשו ע"י הוועדה והיו"ר.

מתוך מכתבם של מאיר צור, דובי אמיתי, אבשלום (אבו) וילן וניר מאיר לח"כ דוד אמסלם, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

הסטרטאפ החברתי נימה משיק את תוכנית FREE שמאפשרת לעובדים לעשות העברות כספיות בלי מגבלה

במסגרת עתירה שיזמה ברית פיקוח לבג"ץ התחייבה הממשלה, במסגרת הודעה שהגישה לבג"ץ, להעניק לעובדים הזרים חצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת בשנת 2018.

 חוזר 77/16 של ברית פיקוח

חוליות הביקורת מטעם מנהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד הכלכלה והתעשייה המבקרות במשקים המעסיקים עובדים זרים בודקות בין היתר הפרשות לפנסיה עבור עובדים זרים כמתחייב מצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק. (החובה קיימת עוד קודם מכֺח צו ההרחבה בחקלאות).

בהעדר הפרשות כמתחייב מהצו מושתות על מעסיקי עו"ז בחקלאות התראות מנהליות. משמעותה של התראה הניתנת מכֺח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הינה למעשה היות המעסיק תחת איום "על תנאי", חזרה על אותה ההפרה בתוך שנתיים משמעה כפל קנס  ( 35,740 x 2 ₪).

נכון למועד כתיבת שורות אלו אין חשבון ייעודי אליו ניתן להפקיד כספי הפרשות לפנסיה ועל חשבון פיצוי פיטורים לטובת עובדים זרים בחקלאות. הממונה על שוק ההון החסכון והביטוח במשרד האוצר שסמכותו להתקין התקנות לא עשה כן לגבי עובדים בחקלאות, לא כאשר חוקק החוק ולא עד עצם יום זה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237