הדפס עמוד זה

ישראל עמדה בהצלחה בביקורת ארצות הברית למפעלי הבשר

08 דצמ 2019

לאחר שלושה שבועות אינטנסיביים, בהם מבקר מטעם השלטונות בארצות הברית בדק את השירותים הווטרינריים במטה, הרופאים המרחביים, מעבדות וחמישה מפעלי בשר (משחטות ומפעלי בשר עוף) המאושרים לייצוא תוצרת לארה"ב (וברובם גם לאירופה) - ניתן להכתיר את הבדיקה כהצלחה. הבדיקה הזו היא חלק מביקורת שגרתית שמבצעת ארצות הברית בכל המדינות המייצאות בשר למדינה. הביקורת האחרונה שנערכה בישראל על ידי נציגי ארצות הברית התקיימה לפני כשנתיים, בתחילת שנת 2018.

מטרת הביקורת היא לבדוק האם כלל מפעלי הבשר המייצאים את הבשר (כל המפעלים שמייצאים נבדקו), בפיקוחם של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות, מיישמים את התנאים הנדרשים לייצוא לארצות הברית. במהלך הביקורת, המבקר האמריקאי בחן את מקצועיות המפעלים ובה בעת את הפיקוח הווטרינרי בכל הנושאים הקשורים לתנאי ייצור נאותים ובטיחות המזון לצרכן, ומצא כי מערך הפיקוח של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות במפעלי הבשר מקצועי וברמה גבוהה. הצוות ציין כי התרשם מרמת הפיקוח הגבוהה ומצא כי המוצרים הם ראויים ובטוחים לצריכה. בנוסף, ציין המבקר כי למרות שגם הביקורת הקודמת שהייתה טובה, התרשם כי חל שיפור נוסף לטובה בביקורת הנוכחית.

יתר על כן, במהלך הביקורת הושם דגש רב על רווחת בעלי החיים, ולצד זאת נבחנה גם נוכחותן של השאריות הכימיות, התרופות וחומרי הדברה האסורה במוצרים. עוד נבחנו החוקים, התקנות והנהלים של המשרד לעניין הפיקוח על רווחת בעלי החיים וייצור בשר ועוף, ונמצא כי הם מקיפים ומקצועיים. אולם הביקורת לא נסתיימה בכך ונבדקו גם כלל הרופאים המשתייכים לענף, לרבות הרופאים המרחביים של המערכת והרופאים של השירותים הווטרינריים. גם שלוש מעבדות (פרטיות וציבוריות) נבחנו. כל המעבדות ללא יוצא מן הכלל נמצאו תקינות וראויות. בסיום הביקור, מבקר מפעלי הבשר של מדינות המייצאות לארצות הברית ציין כי כל תוצאות הביקורות שנעשו הן מצוינות.

ד"ר תמיר גשן, מנהל השירותים הווטרינרים (בפועל) במשרד החקלאות: "מדובר בביקורת ארוכה ומקיפה אשר נמשכה שלושה שבועות, במהלכה נבחנו החקיקה, הנהלים, הפיקוח והאכיפה, התיעוד והמעקב בכל הרמות, תוך ביקור במפעלים. המשלחת, כמצופה, ירדה לפרטי פרטים. ישראל עמדה במבדק בהצלחה יתרה, וצוות הבדיקה ציין בהערכה את מערך הפיקוח בשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מבחינת מבנהו, חוסנו, יציבותו ותהליכיו הסדורים והמבוקרים. מבחינתנו, מדובר בהוכחה נוספת לאיכותו של מערך הפיקוח בשירותים הווטרינריים לאורך כל שלבי הייצור".