האיחוד החקלאי - מעמדו של משרד החקלאות מידרדר בשל פסיקה של בתי משפט המתעלמת ממעמדו של השר בחוק

במכתבו למנכ"ל משרד החקלאות מזהיר עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי כי חל כירסום מזדחל במעמדו של משרד החקלאות ואם לא יעשה מעשה, קרוב היום שיפסיק להיות רלוונטי. לדבריו, כירסום זה פוגע באופן ישיר ביכולת ההשתכרות של החקלאים.

לטענתו של קוכמן, מזה מספר שנים, בין היתר בשל שתיקת משרד החקלאות אנו עדים למצב שבו מתערער ונשחק מעמדו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר כגוף המקצועי הקובע בתחומי החקלאות ופיתוח הכפר בישראל בשל העדפתם בפסיקה של גורמים אחרים והדבר פוגע באופן ישיר בחקלאים ובפרנסתם.

גיוון אמצעי הפרנסה והתאמתם למציאות המודרנית, כפי שהדבר מתרחש במערב לא רק מיושם בישראל בשל החלטות של רמ"י שמקבלות גיבוי בפסיקה וגורמות נזק ליכולתם של החקלאים להתפרנס.

בפסיקה שניתנה בימים אלה הגדיל לעשות בית המשפט העליון ואף קבע בפסק דין מעמד וסמכויות לגופים אחרים שאין להם מעמד בחוק ההתיישבות, תוך התעלמות מסמכותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק.

לדברי קוכמן, על אף היותו של שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק ההתיישבות החקלאית, בית המשפט העליון התעלם מהמשרד והעניק  למועצת מקרקעי ישראל ולרשות מקרקעי ישראל סמכויות שאין להם על פי החוק תוך התעלמות כאמור מסמכותו של שר החקלאות.

למכתבו המלא של עו״ד דודו קוכמן לשלמה בן אליהו, מנכ״ל משרד החקלאות

לפסיקה הנ״ל בו קבע ביהמ״ש מעמד וסמכויות לגופים אחרים שאין להם מעמד בחוק ההתיישבות, תוך התעלמות מסמכותו של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בחוק

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237