נציגי החקלאים לשר האוצר: ההחלטות הצפויות במועצת רמ"י מקפחות את המגזר החקלאי

נציגי החקלאים לשר האוצר: ההחלטות הצפויות במועצת רמ"י מקפחות את המגזר החקלאי

      הקלק/י להורדת הקובץ:

הערות התנועות המיישבות להצעות החלטת מועצת מקרקעי ישראל אפריל 2016 (538 KB)

על רקע ישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים מחר שתדון בין היתר בסוגית ההיוון לבעלי קרקעות פרטיים במרכז הארץ, קוראים נציגי המגזר החקלאי לשר האוצר לא לאפשר את אפלית המגזר הכפרי ביחס למגזר העירוני.

במכתב ששלח מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי, לשר האוצר, כפי שנוסח במשותף על ידי נציגי האיחוד החקלאי, התק "צ , הקיבוץ הדתי , ארגון העובד הציוני , משקי חירות - בית "ר ויישובי פועלי אגודת ישראל, כותב עו"ד דודו קוכמן כי ההחלטה לאפשר לבעלי קרקעות פרטיים להוון את הקרקע שלהם ללא תמורה למינהל היא שערוריתית ואם תשאר על כנה, אזי יש להחילה גם על המגזר הכפרי.

להפסיק האפליה מול החוכרים העירוניים

לדברי עו"ד קוכמן, מצד אחד רמ"י מעניקה הטבות למגזר העירוני בשם "הקטנת החיכוך" בעשרות מיליארדי ש"ח  בעיקר לבעלי קרקעות  –יקרות ערך במרכז הארץ ובאותה נשימה מכבידים על המגזר הכפרי בצורה בירוקרטית בלתי סבירה וכפל תשלומים. כך למשל מוצע לבטל את הסדרתם של השימושים הלא חקלאיים בקרקע למרות שהחלטות קודמות של המנהל שאושרו על ידי בגץ לא יושמו.

הסדרת השימושים הלא חקלאיים

כך למשל, ביטול החלטה קודמת של מועצת מקרקעי ישראל להסדרת שימושי פל"ח שאושרה בבג"ץ, הנוגעת לתשלום 4 שנים לאחור ממועד ההחלטה זו (2011) בגין שימושים לא חקלאיים בקרקע שלא יושמו.

הסדר זה אמור היה להביא לידי פתרון חוכרים רבים המנסים למצוא פתרונות תעסוקה במבנים החקלאים שברשותם לאור מצוקתם הכלכלית ואשר הבירוקרטיה והסרבול של הרגולציה הופך אותם לפושעים בעל כורחם.

לא מיותר לציין שמרביתם של בעלי זכויות אלו הם אנשים מבוגרים שהשימוש במבנים המוסבים מסייע לפרנסתם.

עמדת המגזר החקלאי היא ולקבוע קטגורית כי על המנהל ליישם את החלטת המינהל מ 2011 כפי שאושרה בבג "ץ ,  קרי לתשלום 4 שנים לאחור ממועד ההחלטה זו .

עיגון הזכויות

הצעת החלטה נוספת קובעת כי חוכרים שלהם חוזי חכירה לא יוכלו להצטרף לעיגון הזכויות שלהם בנחלה אלא אם יוותרו על החוזים שלהם ויתחמו על חוזה חדש.  בהתיישבות יש זעם רב על הצעה זו שבינה לבין עיגון הזכויות בחלקת המגורים אין כל קשר, נהפוך הוא. במגזר החקלאי דורשים כי ישמר עקרון הוולנטריות על פיו יתאפשר למושבניק  לבחור בין החוזה הקיים לבין החוזה החדש, מבלי לכפות עליו בהזדמנות שבה מנסים לעגן את זכויות המגורים של אזרחים הגרים במרחב הכפרי ובכך להביא לצמצום החיכוך.

בפני החוכר יש להשאיר את  4 החלופות הבאות :

  1. להשאר במצב קיים תוך מימוש זכויות הבניה בנחלה בכפוף לרצף בין דורי , ולדחות מימוש ההחלטה עד למועד מכירת  הנחלה  (הורשה /העברה לקרוב אינה הורשה;
  2. לממש שלב א '  בלבד , דהיינו , תשלום 3.75% תוך אפשרות למימוש זכויות הבניה בחלקת המגורים בצורה חופשית   וגמישה וללא תשלום נוסף;
  3. לממש שלב א בלבד , וגם לפצל יחידה אחת בתשלום של 29.25% על היחידה המפוצלת בלבד ;
  4. לרכוש את כל הזכויות בחלקת המגורים תמורת תשלום 33% משווי הקרקע .

למכתבו של עו״ד דודו קוכמן, מזכ״ל האיחוד החקלאי, לשר האוצר, משה כחלון

 

מידע נוסף

  • קרדיט תמונה: מקור:

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237