הדפס עמוד זה

תיירון - עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית

גיליון מספר 32 - אלול תש"פ. ספטמבר 2020.

מופק ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר,הרשות לתכנון ושה"מ.

לקריאת הגיליון (קובץ pdf)

פריטים קשורים