הזמנה לקורס פיתוח מיזמי תיירות | אוקטובר-נובמבר 2023

הזמנה לקורס פיתוח מיזמי תיירות | אוקטובר-נובמבר 2023


לתיירות הכפרית תרומה משמעותית למשק הלאומי ולחוסן הכלכלי, בהיותה משמשת בסיס כלכלי נוסף לענפי החקלאות ולהגדלת אפשרויות התעסוקה במרחב הכפרי. כהשלמה לעיסוק בחקלאות, ואף בהרמוניה עמה, נפתח בפני החקלאי אפיק חדש ורווחי, הנושא אופי כפרי ומקרב את הציבור הכללי לאהבת החקלאות ולהבנת חשיבותה למשק ולמדינה.

בקורס זה נתמקד בעידוד יזמות כפרית, הנלווית ומשתלבת בחקלאות, בדגש על ענף התיירות, תוך התאמתה לאופי היישוב, לשמירה על הסביבה ולמדיניות התכנון במקום. נבחן את מגוון האפשרויות ליזמות כפרית בפריפריה, כנדבך חשוב בגיוון הפרנסה המקומית בנגב ובגליל, ואת האפשרויות באזור המרכז, לשם חיזוק החקלאות, בזיקה לשמירת השטחים הפתוחים וכמענה לביקוש לתיירות יומית.


לפרטים והרשמה