תואר שני (.M.A) בקיימות במרחב העירוני והכפרי* באקדמית אחוה

תואר שני (.M.A) בקיימות במרחב העירוני והכפרי* באקדמית אחוה


תוכנית חדשה לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי (MA) במכללה האקדמית אחוה.

התוכנית כוללת מגוון קורסים מעולמות החקלאות, התכנון, הרגולציה והמדיניות הסביבתית כגון: 

-אגרואקולוגיה הלכה ומעשה

-חקלאות העתיד

-קיימות הלכה למעשה ככלי לפיתוח בשלטון המקומי

-הדברה ביולוגית בחקלאות בת-קיימא

- יסודות התכנון והבנייה

-מבוא לדיני סביבה - משפט סביבתי

-מדיניות ציבורית סביבתית

-תכנון סביבתי - גישות וסוגיות נבחרות

-יזמות, מנהיגות ואימפקט חברתי-סביבתי

-שוק, רגולציה וסביבה: מנגנונים מבוססי שוק 

ועוד...

לעיון בפרסום בקובץ pdf

לפרטים נוספים (מאתר המכללה)

ראש התוכנית ד"ר עדי לוי  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.