הכשרת מטיס רחפנים – קורסים והכשרות

הכשרת מטיס רחפנים – קורסים והכשרותקורסים בתאריכים גמישים בהתאם לדרישה

למידע נוסף והרשמה
 
מאתר ארגון עובדי הפלחה