צומחים ביחד – בעמק יזרעאל

צומחים ביחד – בעמק יזרעאל


צומחים ביחד תכנית להשבחת הניהול בגד"ש

לפרטים נוספים ולהרשמה (באתר עובדי הפלחה)