כנס 'אפונה לתעשייה' 31.10.2022

כנס 'אפונה לתעשייה' 31.10.2022


לכבודו של נמרוד איילי, יקיר הענף

למגדלי האפונה וכלל העוסקים בענף שלום רב,

הנכם מוזמנים לכנס שיעסוק בנושאים הרלוונטיים לגידול אפונה לתעשייה בשנת 2022. הכנס יתקיים ביום שני, 31/10/2022 - ו' בחשוון תשפ"ג, באולם ההרצאות בנווה יער.

תוכנית הכנס

08:30-08:00 התכנסות, שתייה וכיבוד

08:50-08:30 דברי פתיחה והענקת אות יקיר הענף לנמרוד איילי - שאול גרף ואברהם ארליך

09:20-08:50 התמודדות עם עשבים ועם עלקת באפונה - חנן אייזנברג וגיא אכדרי, נווה יער

09:40-09:20 סקירת עונת האפונה 2022 - אמנון לביא, הדסים

10:00-09:40 סקירת עונת האפונה במפעל "פרי גליל" - אושיק אפריים, מנכ"ל "פרי גליל"

10:30-10:00 הפסקה ומרק אפונה

11:10-10:30 סקירת מצב עולמית של גידולי תעשייה נוכח שינויים אקלימיים וגיאופוליטיים - אברהם ארליך, מועצת הצמחים

11:30-11:10 סכנות ביבוא חומר ריבוי לירקות לתעשייה - אורי זיו, המחלקה ליבוא זרעים, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות

11:50-11:30 הגנת הצומח באפונה - רוחי רבינוביץ, מרכז חקלאי העמק

12:00-11:50 סיכום הכנס

למידע נוסף והרשמה