הזמנה ליום עיון ומועצת כפרים שיתקיים ביום שלישי, 26 לאוקטובר 2021 בבית העם , בבני ציון

הזמנה  ליום עיון ומועצת כפרים שיתקיים ביום שלישי, 26 לאוקטובר 2021 בבית העם , בבני ציון

פתוח 26.10.2021

ב בית העם , בבני ציון


הזמנה
ליום עיון ומועצת כפרים

שיתקיים ביום שלישי, 26 לאוקטובר 2021
בבית העם , בבני ציון

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מוקדמת בספח המצ"ב ואפשרית רק

למחוסנים ומחלימים בעלי תו ירוק בלבד ו/או לפי כללי משרד הבריאות.

לרישום ליום עיון ומועצת הכפרים

 

סדר היום:

09.15 - 08.30 התכנסות הרשמה וכיבוד
 

מושב ראשון

09.30 - 09.15 פתיחה –  מר מאיר רבינוביץ, יו"ר מועצת הכפרים
10.00 - 09.30

דו"ח למועצת הכפרים- עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

10:00-11:00

מושב שני

 

מנחה:  עו"ד דודו קוכמן- מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

הלובי החקלאי בכנסת ואתגריו

בהשתתפות:

ח"כ רם בן ברק- יו"ר ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד

ח"כ רם שפע, מפלגת העבודה

ח"כ אופיר סופר, הציונות הדתית

11.40- 11.00

מושב שלישי

 

שינויים ועדכונים במדיניות ההיתרים למתקנים סולאריים ומתקני אגירה

מנחה: מר סולומון ירון

בהשתתפות נציגי שיכון ובינוי / תדמיר שיאון - אנרגיה מתחדשת: מר אורי גנני- אסדרות 2021 ואפשרויות האגודה החקלאית בתחומי אנרגיות מתחדשות.

מר בר וייס- חידושים בשילוב אגרוולטאי (חקלאות+ ווטוולטאי)

מר שגיא שני-אגירת אנרגיה

12.00 -11.40 הפסקה
12.00-12.40

מושב רביעי

 

מגמות המשפיעות על התכנון במרחב הכפרי

מנחה : ד"ר מוטי דלג'ו – יו"ר התנועה, שדה ורבורג

משתתף: מר אהוד יוסטמן, מנהל אגף בכיר לתכנון מקומי במנהל התכנון- משרד הפנים.

12.50-13.30

מושב חמישי

 

מיצוי זכויות בפגיעות בעבודה בביטוח לאומי ובחברות הביטוח

מנחה : מר רבינוביץ מאיר, יו"ר מועצת הכפרים, הדר עם

משתתף : עו"ד ליאור טומשין - מרקמן את טומשין, משרד עורכי דין

13.20-14.00

מושב שישי

 

עדכוני פסיקה המשפיעים על המרחב הכפרי

מנחה: הגב' אירית יהודאי, חברת מזכירות התנועה, גן שומרון

משתתף: עו"ד עופר נועם, היועמ"ש של האיחוד החקלאי

14.10- 14.00

סיכום – יו"ר מועצת הכפרים – מאיר רבינוביץ

14.10 ארוחת צהריים קלה


יתכנו שינויים בסדר היום.

 

לרישום ליום עיון ומועצת הכפרים