כנס בנושא פנים רבות לייצוא החקלאי

כנס בנושא פנים רבות לייצוא החקלאי


אולם הכנסים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בניין א׳, בית דגן

30.03.2020

לסדר היום והרשמה (בקובץ pdf)