הזמנה ליום עיון ומועצת כפרים (במושב גני עם)

הזמנה  ליום עיון ומועצת כפרים (במושב גני עם)

פתוח 17.01.2019

ב בבית העם, מושב גני עם (הוד השרון).


הזמנה
ליום עיון ומועצת כפרים

שיתקיים ביום חמישי, 17 לינואר 2019
בבית העם, מושב גני עם (הוד השרון)

בתכנית:

עלות:  110 ₪, כולל כיבוד וארוחת צהריים קלה.

להרשמה ליום העיון

צירים, חברי מזכירות וועדת ביקורת פטורים מתשלום אך  צריכים להירשם באמצעות הודעת דוא״ל ל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

סדר היום:

09.15 - 08.30 התכנסות הרשמה וכיבוד
 

מושב ראשון

09.25 - 09.15 פתיחה –  יעקב סיזל,  יו"ר מועצת הכפרים  היוצא
10.00 - 09.25
  • דו"ח למועצת הכפרים - דודו קוכמן עו"ד, מזכ"ל התנועה
  • בחירת יו"ר חדש למועצת הכפרים 
  • בחירת  חברי מזכירות חליפיים
  • בחירת חברי ועדת הביקורת חליפיים
10:00-10:10 ברכת ראשת מועצת דרום השרון- הגב' אושרת גני-גונן

11:00- 10.10

מושב שני

 

הצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

מנחה: ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר התנועה

בהשתתפות:  מר צביקה כהן, ראש מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

11.40- 11.00

מושב שלישי

 

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה - פרק האכיפה והענישה

מנחה:     מר משה אליעד

בהשתתפות: עו"ד הילי פרייס-קווה מתמחה בתכנון ובנייה

12.00 -11.40 הפסקה
12.00-12.40

מושב רביעי

 

אחד  על אחד - עם ח"כ איתן כבל, יו"ר ועד הכלכלה

מנחה : עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

בהשתתפות:  ח"כ איתן כבל

12:40-12:50 פרידה מרחל ברושק- כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל

 מנחה-ירון סולומון

12.50-13.15

מושב חמישי

 

סיוע בהסבה מקצועית לעצמאים עם מקצועות שוחקים

מנחה: מר עמיר פורת

מר דוד אלימלך- מנהל פיתוח והכשרה מוסדי, קרן מעגלים.

13.15-14.15

מושב שישי

 

מחקר משווה בין ארצות שונות- על מצב זכויות המתיישבים בקרקע

מנחה : עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

בהשתתפות : פרופ' רחל אלתרמן וד"ר (עו"ד) מיכי דרורי

14.20- 14.15 סיכום
14.20 ארוחת צהריים קלה


יתכנו שינויים בסדר היום.

 

להרשמה ליום העיון

צירים, חברי מזכירות וועדת ביקורת פטורים מתשלום אך  צריכים להירשם באמצעות הודעת דוא״ל ל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..