תזכורת – ניתן להגיש בקשות לתמיכה בשימור קרקע וניקוז עד11.5.2017.

בעת האחרונה ניתנו מספר פסקי דין שיש בהם כדי להצביע על שינוי מגמה והחמרה של נהלי השימוש בקרקע חקלאי ובמכסות המים בהתאם לחוק ההתיישבות.

תנועת האיחוד החקלאי מתנגדת למגמה זו שכן היא אין היא מגדירה באופן נכון וצודק את תחומי החקלאות המודרנית וכתוצאה מכך פוגעת באופן קשה בחקלאים, גוזלת את זכויותיהם ופוגעת במטה לחמם.

פרויקט ישראלי התנדבותי להפחתת הרעב בעולם שבו נטלו חלק 100 ישראלים, הצליח להביא לגידול של פי 5 ביבול של חקלאים באתיופיה וזאת באמצעות שימוש בזרעים. בפרויקט השתתפו עד כה כ-500 חקלאים משלושה מחוזות באתיופיה והם הצליחו בעזרתו להכפיל את הכנסתם השנתית, לצאת ממעגל העוני ולשפר את מצב התזונה של בני משפחותיהם וסביבתם.

אנו מודיעים על פתיחת מערכת המנהלת לתוכניות ההשקעה לנקלטים חדשים המפורטות בהמשך/ תכניות אלו תתנהלנה במסלול מנהלי, בשיעור מענק 25%, המענק יהיה חייב במע"מ כדין. לא נדרש תשלום אגרה.

כעס ותסכול מהפסיקה ומהרגולציה הדרקוניות אינם תחליף לפעולה ולחשיבה מחודשת של החקלאים והאגודות ■ יש פעולות שתלויות בחקלאים כמו התארגנות מקומית בקניית תשומות, בעיבוד עצמי משותף ובשיווק מאורגן של התוצרת החקלאית

(the marker - 14/04/17)

המפגש ה-16 של חברי השולחן העגול  של המרחב הכפרי התארח במחלקה לגאוגרפיה ופיתוח הסביבה באוניברסיטת בן גוריון.ֿ

במסגרת הדיון דיברו עו״ד דודו קוכמן, פרופ׳ טל סבוראי, ד״ר אמנון דג, מיקי קפלן, עזרא רבינס, יענקלה מוסקוביץ, איציק לוי, ערן ויין וד״ר שוורץ,  על המו"פים ותרומתם לחבלי הארץ השונים.

מצ״ב תקציר דברי המשתתפים.

 

בחברה לפיתוח הגליל וראש המועצה האזורית גליל עליון, ממשיכים לפעול באינטנסיביות למניעת עלייה במחירי המים לחקלאות ובקיצוץ הקצאות המים לחקלאים. היום (שלישי) נפגשו אורי דורמן יו"ר החברה לפיתוח הגליל, עמוס לוין סמנכ"ל החקלאות ואלקנה בן ישר מנהל מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון עם שר החקלאות אורי אריאל שהצפין לרגל וועידת הגליל.

קבעו באי הועידה הכלכלית של הקיבוצים והמושבים; מאות משתתפים הגיעו לוועידה, שדנה בנושאים מגוונים, בהם ״השבת קרקעות - הוומ״לים״, זירת המסים והרגולציה, זירת הטכנולוגיה והתעשיה ועוש

קו למושב, גיליון 976 - 30/03/2017

שני פיקים בשנה יש לחקלאים - ראש השנה ופסח - פיקים שנותנים להם חמצן ליתר השנה. ואת שניהם יישרו שרי האוצר והחקלאות עם היתרי יבוא להורדת מחירים. דרור פויר ביקר במושבים הריקים של חבל שלום, ושמע על טפטופים מעזה ומירושלים, ועל סופה של החקלאות הישראלית. "אם כחלון מוריד את המחיר בשקל לקילו ירקות - למשפחה זה מוזיל את החג בכמה? עשרים שקל? לנו זה נזק של מיליונים. אתה רוצה לעזור? תוריד את שכר הדירה. תוריד את הדלק, לא את העגבניות"

(גלובס - 23/03/17)

המפגש ה-15 של חברי השולחן העגול  של המרחב הכפרי התארח בפקולטה לחקלאות ברחובות ביום 12/4/16.ֿ

במסגרת הדיון דיברו עו״ד דודו קוכמן, פרופ׳ אייל קמחי, ד״ר ריקו אילן, פרופ' ישראל פינקלשטיין, אורי צוק בר, ד"ר יעל קחל, אבשלום (אבו) וילן וצביקה אלון על רמת הסיכון בחקלאות, שעולה וגדלה בשנים האחרונות, על חשיבות התמיכה  הממשלתית בחקלאות, שהיא מהנמוכות בעולם, ועל העקרונות לרפורמה במדיניות התמיכות.

מצ״ב תקציר דברי המשתתפים והמצגות של ד״ר יעל קחל וד״ר ריקו אילן.

 

עמוד 1 מתוך 16

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237