הודעות

עם תחילתה של המאה ה- 21 "גידולי מסה", שייצורם אפיין את החקלאות הישראלית בעשורים הראשונים של המדינה, ושמשמעותם ייצור בשטחים נרחבים, מהווים פתרון לסוגיית בטחון המזון של המדינה, אך רווחיותם הולכת ונשחקת. במקביל לייצור של מוצרים בסיסיים בקנה מידה גדול התפתח בענפי הצומח אפיק ייצור ייחודי שעונה על הגדרת "גידולי נישה" ומתאפיין בייצור בהיקפים קטנים. גידול מוצרים אלה הפך אצל חלק מהחקלאים חלופה לגידולי המסה ולענף הייצור המרכזי במשקם. על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ההכרה כי סיוע בתמיכה מנהלית ייתן לחקלאי אפשרות להכנס ולבדוק גידולים של מוצרים חדשים הפוטנציאליים לשוק המתרחב של מוצרי נישה. לאור זאת מבקש נוהל תמיכה זה להשיג אחת או יותר מן המטרות הבאות
ביום 3.1.18 פורסמו תקנות המועצה לענף הלול כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2018), התשע"ח-2018. להלן, בתמצות, ההוראות העיקריות בנוגע להקצאת מכסות הטלה למגדלים חדשים לשנת 2018, בהתאם לקבוע בתקנות. פרסום של האגף לתכנון כלכלי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 0253/18 בעניין מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות שהתקבלה בהתאם להחלטת ממשלה.
הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים. הידע שיווצר במסגרת פרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל. נוהל משרד החקלאות - 29/01/18

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237