הודעות

עדכן מדד כמות הגשם באיזור המערכת הארצית בהתאם לסעיפים 3-4 לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) תשע"ח 2018. הכמות שנמדדה בתחנות המייצגות עד ליום 15.2.18 – 380 מ"מ גשם. הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרות חקלאיות לפי הוראות הכללים 600 מ"מ גשם. רשיונות אספקה והפקה ישלחו לכל המפיקים רק אחרי ששר החקלאות יחתום על התקנות.
עם תחילתה של המאה ה- 21 "גידולי מסה", שייצורם אפיין את החקלאות הישראלית בעשורים הראשונים של המדינה, ושמשמעותם ייצור בשטחים נרחבים, מהווים פתרון לסוגיית בטחון המזון של המדינה, אך רווחיותם הולכת ונשחקת. במקביל לייצור של מוצרים בסיסיים בקנה מידה גדול התפתח בענפי הצומח אפיק ייצור ייחודי שעונה על הגדרת "גידולי נישה" ומתאפיין בייצור בהיקפים קטנים. גידול מוצרים אלה הפך אצל חלק מהחקלאים חלופה לגידולי המסה ולענף הייצור המרכזי במשקם. על רקע זה התגבשה במשרד החקלאות ההכרה כי סיוע בתמיכה מנהלית ייתן לחקלאי אפשרות להכנס ולבדוק גידולים של מוצרים חדשים הפוטנציאליים לשוק המתרחב של מוצרי נישה. לאור זאת מבקש נוהל תמיכה זה להשיג אחת או יותר מן המטרות הבאות

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237