כתבות

מעמדה של הצעה לרכישת זכות חכירה שהגיעה למקום שני לאחר שההצעה ירדה מהפרק - ביהמ"ש קבע כי הנטל להודיע על כך הוא על המינהל ואין הוא יכול להסתתר מאחורי הטענה שמגישי ההצעה היו צריכים לברר זאת בטרם פורסם מכרז חדש עת"מ (ת"א) 1993/05 אריק שליין ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 20/07/05
דחיית עתירתה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בפתח תקוה לצו המורה לוועדה לשמירה על קרקע חקלאית בשטחים פתוחים (ולקחש"פ) לבטל את הכרזתה על קרקעות בתחום השיפוט של העיר פתח תקוה כקרקעות חקלאיות. עת"מ (ת"א) 2519/04 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה נ' הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוח, פס"דמיום 21/06/05
פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בו נתקבלה תביעה של מחזיק קרקע שביקש כי ביהמ"ש יצהיר על זכותו לרכוש את הקרקע המוחזקת על ידו שנים רבות בתנאים המוכרים כתנאי "הסכם מלחה". הפ (ירושלים) 1011/02 עובדיה לוי נ' מינהל לקרקעי ישראל, מחוז ירושלים, פס"ד מיום 05/06/2005
דחיית  עתירתם של 8 קיבוצים מן הצפון לביטול החלטתו של היועמ"ש לפסול את החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 בג"צ 3682/05 קיבוץ מרחביה ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פס"ד מיום 06/07/05
פס"ד בית יצחק - דחיית עתירת מושב להכרה בעמידתו בהוראות המעבר בג"ץ 9910/04 בית יצחק שער חפר אגודה להתישבות חקלאית בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, פס"ד מיום 13/04/05
פס"ד של ביהמ"ש העליון הדן בשתי שאלות:  האם ניתן לחייב אגודה שיתופית לקבל לשורותיה חברים  והאם ניתן לחייב את האגודה השיתופית לנמק את סירובה לקבל את אותם חברים. ע"א 10419/03 תומר דור ואח' נ' רמת הדר - כפר שיתופי להתיישבות, פס"ד מיום 05/09/05
צו עשה לתיקון פנקס חברים בקיבוץ רמת הכובש, המכליל את המערערת כחברה בקיבוץ מכח התנהגות, לרבות הכנסת המשכורת לקופת הקיבוץ עמ"נ (ירושלים) 233/04 אופירה דנינה-צור נ' קיבוץ רמת הכובש, פס"ד מיום 11/09/05
רשלנות מינהל מקרקעי ישראל בטיפול בבקשות לרכישת קרקע עפ"י החלטת מועצת המינהל -  ביהמ"ש קבע כי, בנסיבות העניין, חובתו של המערער הייתה לסיים את הליך חתימת העסקה  לפי הוראות המעבר עד למועד הקובע, ומשלא עשה כן התרשל כלפי המשיבים. ע"א (ת"א) 2595/00 מינהל מקרקעי ישראל נ' לאור דלית ואח' נ' , פס"ד מיום 07/08/05

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237