מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות בהשקעות במערכות מים / ארנון כרם, רו״ח

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 0253/18 בעניין מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות שהתקבלה בהתאם להחלטת ממשלה.

 1. סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע כי תמיכה או סיוע אחר שקיבל עוסק יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו החייבות בדיווח ותשלום מע"מ.
 2. תקנה 3 לתקנות מע"מ מחריגה ממחיר העסקאות סוגי תקבולים לרבות מענקים שונים וסובסידיות - רשימה זו של תקבולים הינה רשימה סגורה ותמיכת משרד החקלאות לפי הסכם המים עם המדינה אינה כלולה ברשימה זו.
  בשל כך למעשה תמיכה זו חייבת במס ערך מוסף בשיעור המס החל על העוסק המקבל אותה.
 3. החלטת המיסוי קובעת כי תמיכה כזו שנתקבלה בידי עוסק שכל עסקאותיו מכירת פירות וירקות שגידל תהיה גם היא בשיעור מע"מ אפס (שיעור המס החל על ירקות ופירות).
 4. החלטת המיסוי מתייחסת גם אל תמיכה שנתקבלה בידי עוסק שעסקאותיו מעורבות.
  במקרה כזה ידווח מע"מ כיחס העסקאות בשיעור אפס לאלו החייבות במס.
  ייחוס העסקאות הינו באחריות העוסק.
 5. קיים קושי ליישם החלטת מיסוי זו כאשר מקבלת התמיכה הינה אגודה שיתופית חקלאית המקיימת משק מים אך אין לה ידיעה ברורה באשר להיקף הפעילות אצל חבריה צרכני המים החקלאיים, אלא אם ספרי חשבונותיה מנוהלים עדיין במסגרת איחוד עוסקים עם חבריה.
  במקרים אחרים (בהם אין דיווח באיחוד עוסקים) על האגודה חלה אחריות לרכז מידע מחבריה בדבר השימושים של המים לחקלאות.
  במקרה כזה לדעתנו קביעת שיעור החלק שאינו חייב מע"מ יכול שיעשה בהתאם לכמות המים המסופקת לכל אחד מסוגי הגידולים בהעדר מידע על מחזורי עסקאות של כל חבר באגודה - צרכן מים חקלאיים.

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עודכן לאחרונה ב ראשון, 11 פברואר 2018 10:54

פריטים קשורים

 • בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון

  משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים שיוותרו מרצונם על חלק ממכסת המים שלהם. ההנחה היא שהחקלאים הנזקקים פחות למים, יסכימו לוותר לטובת חלוקה מחדש לאלו הזקוקים לתוספות מים. ההקצאה תעשה בהליך מכרזי שיבטיח חסכון יעיל ומקסימלי במים

 • תמיכה בחקלאים במערכת הארצית המוותרים מרצון על מים לשנת 2018

  לאור השנה השחונה בגשמים והמחסור במים לחקלאות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשיתוף עם משרד האוצר, החליטו להעניק תמיכה בסך 30 מיליון ₪ לחקלאים אשר יתגייסו לסייע למשק המים.

  חקלאים אשר יצמצמו את פעילותם החקלאית ויחזירו את מכסת המים או חלקה, יזכו למענק תמיכה. יתרות המים יופנו בהתאם להמלצת משרד החקלאות, לחקלאים אשר ביקשו לקבל תוספת הקצאת מים.

  ועדת התמיכות (הכוללת נציגים ממשרד החקלאות) תחשב את סכום התמיכה לקוב מהשטח המושבת כאשר הוויתור יהיה בשלוש דרגות של גובה התמיכה : 1.5 ₪ לקוב, 2 ₪ לקוב, 2.5 ₪ לקוב. אי לכך על המבקש להצהיר מהי כמות המים השפירים מתוך הקצאתו עליה הוא מבקש לוותר בכל רמת תמיכה.

  מתוך מכתבו של אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, לציבור החקלאים

 • ארנונה על קרקע חקלאית ומבנים חקלאים - ניתן להוריד את התעריף / דודו קוכמן, עו״ד

  חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג-1992 , חוקק לראשונה כאמור בשנת 1992 ועסק בנושאים שונים.

  נושא מרכזי שבו הוא עסק הוא נושא הארנונה ברשויות המקומיות כאשר החוק הנחה את השרים לקבוע בכל תחום תעריף מינימום למטר ותעריף מקסימום למטר.

  כמו כן ששנת 1992 ואילך הייתה רשאית רשות מקומית להעלות את התעריף רק על פי מה שנקבע לכל הרשויות בכל שנה, כולל המועצות האזוריות.

  כך למשל לשנת 2018 אישרה הכנסת העלאת ארנונה בשיעור של 2.18%  ולשנת 2019 בשיעור של 0.32% וזאת בהתאם לתחשיבים המצ"ב בקישור הבא.

 • "ישראל לא מעוניינת בתעלת הימים שתעלה לה 10 מיליארד שקל"

  מקור ממשלתי אמר היום כי מחויבויות של ישראל כלפי ירדן עלולות לגרום להתייקרות המים "ולחיסול חצי מהחקלאות" ■ מקור ממשלתי: ישנם דיונים, לא התקבלו החלטות

  (the marker - 26/07/2018)

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237