מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות בהשקעות במערכות מים / ארנון כרם, רו״ח

לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 0253/18 בעניין מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות שהתקבלה בהתאם להחלטת ממשלה.

 1. סעיף 12(א) לחוק מע"מ קובע כי תמיכה או סיוע אחר שקיבל עוסק יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו החייבות בדיווח ותשלום מע"מ.
 2. תקנה 3 לתקנות מע"מ מחריגה ממחיר העסקאות סוגי תקבולים לרבות מענקים שונים וסובסידיות - רשימה זו של תקבולים הינה רשימה סגורה ותמיכת משרד החקלאות לפי הסכם המים עם המדינה אינה כלולה ברשימה זו.
  בשל כך למעשה תמיכה זו חייבת במס ערך מוסף בשיעור המס החל על העוסק המקבל אותה.
 3. החלטת המיסוי קובעת כי תמיכה כזו שנתקבלה בידי עוסק שכל עסקאותיו מכירת פירות וירקות שגידל תהיה גם היא בשיעור מע"מ אפס (שיעור המס החל על ירקות ופירות).
 4. החלטת המיסוי מתייחסת גם אל תמיכה שנתקבלה בידי עוסק שעסקאותיו מעורבות.
  במקרה כזה ידווח מע"מ כיחס העסקאות בשיעור אפס לאלו החייבות במס.
  ייחוס העסקאות הינו באחריות העוסק.
 5. קיים קושי ליישם החלטת מיסוי זו כאשר מקבלת התמיכה הינה אגודה שיתופית חקלאית המקיימת משק מים אך אין לה ידיעה ברורה באשר להיקף הפעילות אצל חבריה צרכני המים החקלאיים, אלא אם ספרי חשבונותיה מנוהלים עדיין במסגרת איחוד עוסקים עם חבריה.
  במקרים אחרים (בהם אין דיווח באיחוד עוסקים) על האגודה חלה אחריות לרכז מידע מחבריה בדבר השימושים של המים לחקלאות.
  במקרה כזה לדעתנו קביעת שיעור החלק שאינו חייב מע"מ יכול שיעשה בהתאם לכמות המים המסופקת לכל אחד מסוגי הגידולים בהעדר מידע על מחזורי עסקאות של כל חבר באגודה - צרכן מים חקלאיים.

"בחן" ברית פיקוח של אגודות שיתופיות בישראל אגודה מרכזית בע"מ

BAHAN – AUDIT UNION COOPERATIVE SOCIETION IN USRAEL L.T.D

ת.ד 57647 תל-אביב מיקוד 61575 * טלפונים 03-5617430,5622382 פקס: 03-5617689

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עודכן לאחרונה ב ראשון, 11 פברואר 2018 10:54

פריטים קשורים

 • הקצאות מים לשנת 2018

  עדכן מדד כמות הגשם באיזור המערכת הארצית בהתאם לסעיפים 3-4 לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) תשע"ח 2018.

  הכמות שנמדדה בתחנות המייצגות עד ליום 15.2.18 – 380 מ"מ גשם.

  הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרות חקלאיות לפי הוראות הכללים 600 מ"מ גשם.

  רשיונות אספקה והפקה ישלחו לכל המפיקים רק אחרי ששר החקלאות יחתום על התקנות.

 • שטייניץ: לאור הגשמים האחרונים הוקפאה הכרזת שנת בצורת

  שר האנרגיה: "גם אם הבצורת האקלימית מאחורינו, עדיין קיים מחסור דרמטי במים במאגרי המים הטבעיים שלנו"

  (גלובס - 27/01/18)

 • תעריפי המים החדשים לשנת 2018

  רצ"ב טבלה ראשונית למחירי המים לחקלאות ולבית המסופקים ע"י חברת מקורות.

 • קרטל מדי המים: עונשי מאסר וקנסות של מאות אלפי שקלים למורשעים

  בית המשפט המחוזי בירושלים גזר הבוקר את עונשיהם של בכירים בחברות המים שהורשעו בתיאום מכרזים אשר הובילו לעלייה של 20% במחירי המים. עונשי המאסר נעים בין חודש וחצי לחצי שנה. גם החברות המעורבות נקנסו בסכומים הנעים בין 80 אלף שקל ל-750 אלף שקל לכל חברה

  (ynet - 02/01/18)

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237