הודעה לבעלי הבארות

11 ספט 2017
הודעה לבעלי הבארות ארכיון גן-שמואל, מתוך אתר פיקיויקי
 1. בוטלו היטלי ההפקה שהיו נהוגים עד שנת 2016 כולל.

 2. שנת 2017 הוגדרה ע"י רשות המים כשנת מעבר, האגודות יחוייבו בדמי מים אשר יחושבו עבור הפקה למטרות חקלאות לפי מקור מים ולא יעלה על סכום ההיטל הממוצע למ"ק שחוייב בשנת 2016 בעד אותו מקור מים ובתוספת של 26 אגורות לכל קוב.

 3. חשוב מאוד להכין חומר מקצועי וממוסמך בנוגע לעלויות ההפקה שלכם כולל הוצאות הולכה (אורך קווים וקוטר), חשמל, בוסטרים, מגדל מים או בריכת מים (במידה ויש) עלויות הון ועוד כהכנה להגשת ערעור או השגה לרשות המים.

 4. לפי התקנות לסעיף 27 לחוק המים אשר פורסמו לא מכבר מדובר על:
  1. בעד ה- 1,000 שעות הראשונות X ספיקת הבאר המוכרת (על ידי רשות המים) לחקלאות לפי חישובי הנורמה יוכרו 1.50 ₪ לקוב כעלויות הפקה.
  2. מעבר ל- 1,000 שעות הראשונות לפי חישובי הנורמה יוכרו רק 0.50 שקל לקוב כעלויות הפקה.

 5.  במידה ועלויות ההפקה שלכם הן גבוהות מהנורמה חובה להגיש השגה מנומקת לרשות המים וזאת עד ה- 1 לאוקטובר 2017.

עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ת הצלחה
ושנה טובה
ירון סולומון
המחלקה להתיישבות

פריטים קשורים

 • ריכוז הערות הציבור לתזכירי תקנות המים, התשע"ח - 2018

  מאתר משרד החקלאות

 • דיווחים לרשות המים

  באתר רשות המים מוגדרת שנת 2017  כשנה החמישית עם רמת משקעים נמוכה מהממוצע הרב שנתי.

  הכמות ממנה ניתן יהיה לשקול להוסיף להקצאה למטרות חקלאות לפי הוראת הכללים 550 מ"מ גשם.

  בהתאם לכללים כל בעל רשיון הספקה ו/או אספקה חייב לדווח עד ליום 15 בפברואר על כמויות המים שסופק לפי סוגי המים בשנה הקודמת (טופס מקוון באתר רשות המים).
  מי שלא דיווח רצוי לבצע במידי.

 • הקצאות מים לשנת 2018

  עדכן מדד כמות הגשם באיזור המערכת הארצית בהתאם לסעיפים 3-4 לכללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) תשע"ח 2018.

  הכמות שנמדדה בתחנות המייצגות עד ליום 15.2.18 – 380 מ"מ גשם.

  הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרות חקלאיות לפי הוראות הכללים 600 מ"מ גשם.

  רשיונות אספקה והפקה ישלחו לכל המפיקים רק אחרי ששר החקלאות יחתום על התקנות.

 • מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות בהשקעות במערכות מים / ארנון כרם, רו״ח

  לאחרונה פורסמה החלטת מיסוי 0253/18 בעניין מע"מ עסקאות בשל תמיכת משרד החקלאות שהתקבלה בהתאם להחלטת ממשלה.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237