הודעה לבעלי הבארות

11 ספט 2017
הודעה לבעלי הבארות ארכיון גן-שמואל, מתוך אתר פיקיויקי
  1. בוטלו היטלי ההפקה שהיו נהוגים עד שנת 2016 כולל.

  2. שנת 2017 הוגדרה ע"י רשות המים כשנת מעבר, האגודות יחוייבו בדמי מים אשר יחושבו עבור הפקה למטרות חקלאות לפי מקור מים ולא יעלה על סכום ההיטל הממוצע למ"ק שחוייב בשנת 2016 בעד אותו מקור מים ובתוספת של 26 אגורות לכל קוב.

  3. חשוב מאוד להכין חומר מקצועי וממוסמך בנוגע לעלויות ההפקה שלכם כולל הוצאות הולכה (אורך קווים וקוטר), חשמל, בוסטרים, מגדל מים או בריכת מים (במידה ויש) עלויות הון ועוד כהכנה להגשת ערעור או השגה לרשות המים.

  4. לפי התקנות לסעיף 27 לחוק המים אשר פורסמו לא מכבר מדובר על:
    1. בעד ה- 1,000 שעות הראשונות X ספיקת הבאר המוכרת (על ידי רשות המים) לחקלאות לפי חישובי הנורמה יוכרו 1.50 ₪ לקוב כעלויות הפקה.
    2. מעבר ל- 1,000 שעות הראשונות לפי חישובי הנורמה יוכרו רק 0.50 שקל לקוב כעלויות הפקה.

  5.  במידה ועלויות ההפקה שלכם הן גבוהות מהנורמה חובה להגיש השגה מנומקת לרשות המים וזאת עד ה- 1 לאוקטובר 2017.

עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ת הצלחה
ושנה טובה
ירון סולומון
המחלקה להתיישבות

פריטים קשורים

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237