הודעה לבעלי הבארות

11 ספט 2017
הודעה לבעלי הבארות ארכיון גן-שמואל, מתוך אתר פיקיויקי
 1. בוטלו היטלי ההפקה שהיו נהוגים עד שנת 2016 כולל.

 2. שנת 2017 הוגדרה ע"י רשות המים כשנת מעבר, האגודות יחוייבו בדמי מים אשר יחושבו עבור הפקה למטרות חקלאות לפי מקור מים ולא יעלה על סכום ההיטל הממוצע למ"ק שחוייב בשנת 2016 בעד אותו מקור מים ובתוספת של 26 אגורות לכל קוב.

 3. חשוב מאוד להכין חומר מקצועי וממוסמך בנוגע לעלויות ההפקה שלכם כולל הוצאות הולכה (אורך קווים וקוטר), חשמל, בוסטרים, מגדל מים או בריכת מים (במידה ויש) עלויות הון ועוד כהכנה להגשת ערעור או השגה לרשות המים.

 4. לפי התקנות לסעיף 27 לחוק המים אשר פורסמו לא מכבר מדובר על:
  1. בעד ה- 1,000 שעות הראשונות X ספיקת הבאר המוכרת (על ידי רשות המים) לחקלאות לפי חישובי הנורמה יוכרו 1.50 ₪ לקוב כעלויות הפקה.
  2. מעבר ל- 1,000 שעות הראשונות לפי חישובי הנורמה יוכרו רק 0.50 שקל לקוב כעלויות הפקה.

 5.  במידה ועלויות ההפקה שלכם הן גבוהות מהנורמה חובה להגיש השגה מנומקת לרשות המים וזאת עד ה- 1 לאוקטובר 2017.

עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ת הצלחה
ושנה טובה
ירון סולומון
המחלקה להתיישבות

פריטים קשורים

 • עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.7.18

  רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.

  השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.

  השינויים הם מינוריים וכל אגודה ואגודה רשאית להחליט האם לעדכן או לספוג את ההתייקרות.

  בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.

 • סיכום עונת הגשמים 2017/2018 ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים

  דו"ח זה מסכם תופעות הידרולוגיות מרכזיות אשר התרחשו בעונת הגשמים 2017/18. הדו"ח כולל בתחילתו התייחסות למאפיינים הידרו-מטאורולוגיים, כגון: עובי ותפרוסת המשקעים באגנים השונים בארץ תוך דגש לאגני הניקוז העיקריים, אחוז המשקעים שירדו במערכת הארצית ביחס לממוצע הרב שנתי, מספר ימי הגשם בעונת הגשמים, תיאור המהלך החודשי של המשקעים והתייחסות לפרקי גשם מרכזיים. בהמשך, מתוארות ומנותחות התגובות ההידרולוגית בעונת גשמים זו והן כוללות התייחסות לנפחי זרימה בנחלים, נפחי גאויות, יחסי גשם-נגר, ספיקות שיא ותקופות החזרה שלהן. בנוסף מובא תיאור של המצב ההידרולוגי באגן ההיקוות של הכינרת ואגם כינרת וים המלח, וכן התייחסות לספיקות בכל המעיינות הנמדדים על ידי השירות ההידרולוגי.

  המחלקה למים עיליים והידרומטאורולוגיה השירות ההידרולוגי

 • חברה לפיתוח הגליל: 210 מיליון שקלים יועברו לחקלאי הגליל; 67 מיליון שקלים נוספים לפיתוח מפעלי מים חדשים!

  הישג מרשים לחברה לפיתוח הגליל, המועצות האזוריות גליל עליון, מבואות חרמון ומרום גליל והתאחדות חקלאי ישראל, במו"מ מול משרד האוצר, משרד החקלאות ורשות המים, לחיזוק החקלאות והתמודדות עם הקיצוצים בהקצבות המים.

 • משרד האוצר, החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל חתמו על הסכם מים: כ- 520 מיליון ₪ יועברו לחקלאים

  התאחדות חקלאי ישראל: "המדינה קיבלה את תביעתנו. ההסכם מהווה תיקון עוול לכל החקלאים שנפגעו מתיקון 27"

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237