סיכום יום העיון בנושא הפרדת מגרש מנחלה - היוון נחלה ומה שביניהם

ביום חמישי, 01/06/17, קיים האיחוד החקלאי יום עיון בנושא היוון זכויות מגורים בנחלה, הפרדת זכויות מגורים ותכנון היחידה השלישית בהשתתפות שולה בן צבי מנהלת אגף חוכרים לדורות, עו״ד שחר בן עמי, עו״ד נועם עופר, השמאי יומיק שמר, אדריכל אסף קשטן, רו״ח יוסי שלם ועו״ד דודו קוכמן.

לאחר דברי פתיחה של מנחה האירוע ומזכ״ל האיחוד החקלאי, עו״ד דודו קוכמן נשא דברים עו״ד שחר בן עמי ממשרד משרד עו״ד שרקון, בן עמי, אשר ושות׳.

עו״ד בן עמי, המשמש כיו"ר (במשותף) ועדת תכנון ובניה בלשכת עורכי הדין, נשא דברים בנושא ההליך החקיקתי ומשמעויותיו בנושאים: המציאות החדשה בהשבת קרקע בהיקפים גדולים לרמ"י- בעקבות תכניות מהירות לדיור.

לדברי עו״ד בן עמי התיקון לחוק הרחיב את סמכויותיה של המדינה בעת נטילה שלטונית של קרקע המצויה בבעלות המדינה ומוחכרת לחקלאים, כך שבאמצעות הליך מהיר יחסית תהא רשאית המדינה לפנות בעל זכות בקרקע חקלאית הנמצאת בהליך תכנוני של "תכנית מועדפת" לדיור (750 יח"ד).
מהלך חקיקתי זה, הגם שנוצר מהצורך ב"שחרור" קרקעות למגורים, השתלב למעשה כחלק בלתי נפרד ממגה הולכת וגוברת בשנים האחרונות במדיניותה של רמ״י ביחס להפסקת חכירות והשבת קרקעות שייעודן שונה.

יום עיון בנושא פיצול נחלה ומה שבינהםבסופו של יום, קבע המינהל בהחלטות מס' 1469 ו-1470 שנתקבלו בעקבות התיקון לחוק, סכום פיצוי נמוך מאוד (למרות שנקבעה תוספת של תמריץ מיוחד בשיעור של כ-20%) המהווה לעג לרש כלפי החקלאים וזאת מבלי לספק חלופות כלכליות אחרות היכולות לאפשר לאותם חקלאים להמשיך ולהתפרנס בכבוד. ומכאן נראה  כי קיים צורך בעדכון החלטות מועצת מקרקעי ישראל ביחס לקרקעות המוחזקות על ידי חקלאים וששונה ייעודן, באופן שבו אותם חקלאים יתוגמלו באופן הוגן, עת הם משיבים את קרקעותיהם למדינה לצורך הגשמת המטרה לאומית העומדת מאחורי התיקון לחוק, היא הגדלת היצע הקרקעות למגורים במדינה.

למצגת הרצאתו של עו״ד שחר בן עמי

עו"ד נועם עופר ממשרד ח. נועם ושות' הרצה על "התארגנות האגודה וחבריה לשינויים בעקבות יישום החלטה 1464" בעקבות פס״ד בעניין הרמלין ואח' נ'  הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ואח' (עע"מ  8909/13).

ביהמ״ש העליון דחה במקרה זה ערעור לקבלת אישור לפיצול מגרש באופן שיאפשר בניית יחידת מגורים רביעית בנחלה עבור בנם של בעלי הזכויות.

מעבר לשיקולים תכנוניים שמונעים אפשרות לאשר למערערים בניית יחידה נוספת, ציין ביהמ״ש כי הצדק חלוקתי מחייב מתן הזדמנות שווה לכל בעלי המגרשים במושב ליהנות מהקצאה זהה של יחידות דיור. אך הזדמנות זו כפופה לרצון כן לזכות בהטבה ולאילוצי יכולת לממשה.

למצגת הרצאתו של עו״ד עופר נועם

שולה בן צביהגב׳ שולה בן צבי, נשאה את הרצאתה בנושא ״החלטות רשות מקרקעי ישראל בנושא הפרדת מגרש מנחלה והיוון שטח המגורים (1464) וחתימה על חוזה חכירה לדורות (823)״.

 בהרצאתה הסבירה הגב׳ בן צבי על זכויות הבניה עובר להחלטה 1464, על עקרונות החלטה 1464, מסלולי התשלום והרואותיה.

למצגת הרצאתה של הגב׳ שולה בן צבי

לעיון בהחלטה 1464

ולאחריה, דיבר שמאי המקרקעין יומיק שמר על ״היבטים שמאיים בהיוון ופיצול נחלה״.

השמאי שחר הסביר מהי המשמעות בהחלטת רמ"י למונח "פוטנציאל עתידי בשטח המגורים בנחלה תוך כדי הצגת 2 שומות למשק אחד והפערים ביניהם, הצגי מקרה של פיצול מגרש מנחלה, הסביר מהם השימושים המחייבים הסדרה, מהי הסדרה ומהי תמ"ל/ותמ"ל.

לבסוף, פירט השמאי שמר המלצות למקרה של השבות קרקע לרמ״י.

למצגת הרצאתו של השמאי יומיק (יום טוב) שמר

אדריכל אסף קשטן המשיך כשנשא דברים בנושא ״סוגיות תכנוניות בהכנת תב"ע ליצירת יחידה שלישית והפרדת מגרש מהנחלה״

בהרצאתו הסביר אדריכל קשטן על הנחיות תמ"א/35 לתכנון הישוב הכפרי, השינויים המוצעים ומשמעותיהם.

למצגת הרצאתו של אדריכל אסף קשטן

וסיים את יום העיון רו"ח יוסי שלם מברית פיקוח - מבט בהרצאתו ״סוגיות במיסוי מקרקעין בהיוון זכויות, בהפרדת זכויות ובמכירת נחלה״

רו״ח שלם הסביר על רישום הנחלות בטאבו ולאילו אישורי מיסים זקוקים לרישום נחלות בטאבו ולמימוש זכויות החלטה 1464.

עוד הסביר רו״ח שלם על מתווה רשות המיסים להסדרת אישורי מס רכישה ומהו המיסוי של החליך עיגון הזכויות החלקת המגורים בנחלה ומכירת הנחלה לפני ואחרי החלטה 1464.

למצגת הרצאתו של רו״ח יוסי שלם

תודות למרצים שהקדישו מזמנם והעשירו את הנוכחים בידיעותיהם וברכות למשתתפים שלקחו חלק בנוכחותם.

לפרטים נוספים ומידע אפשר לפנות לאיחוד החקלאי בכתובת  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

האיחוד החקלאי

האיחוד החקלאי היא תנועת התיישבות א-פוליטית המאגדת יישובים חקלאיים. של המעמד הבינוני

התנועה הייתה אחת התנועות המיישבות בארץ ישראל ובמסגרתה הוקמו יישובים רבים מאז שנות ה-20 של המאה ה-20.

כיום, פועלת התנועה לקידומם והמשך פיתוחם של יישובים רבים

להמשך

אתר: ihaklai.org.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237