בלא הגדרה עדכנית של שימושים חקלאים אין לחקלאות בארץ עתיד

27 אפר 2017

חקלאות בארץ בסכנהבעת האחרונה ניתנו מספר פסקי דין שיש בהם כדי להצביע על שינוי מגמה והחמרה של נהלי השימוש בקרקע חקלאית ובמכסות המים בהתאם לחוק ההתיישבות. יש לציין כי לפני למעלה משנה הוגשו המלצות ועדת שרה אייל שהציעה להסדיר את הנושא במידה מסוימת, אלא שהמלצות ועדת שרה אייל לא יושמו על ידי שר החקלאות.

פסה"ד שניתן לאחרונה בעניין האגודה החקלאית תלמי מנשה קובע כי האגודה ת יאלץ להשיב למינהל 180 דונמים ולשלם קנס כספי לאחר שנקבע כי אינה מעבדת עוד את הקרקע (לכתבה של גלובס בנושא. לפסק הדין).

תנועת האיחוד החקלאי מתנגדת למגמה זו שכן חוק התכנון והבניה אינו מגדיר את המושג מהי חקלאות אלא מגדיר מהי לא חקלאות ובכך אינו מביא לביטוי את תחומי החקלאות המודרנית וכתוצאה מכך פוגעת הפסיקה באופן קשה בחקלאים, גוזלת את זכויותיהם ופוגעת במטה לחמם.

מקור הפגיעה נעוץ בניסוחו של חוק ההתיישבות מחד אך הבעיה המרכזית כאמור היא חוק התכנון והבנייה שאינו מגדיר מהי חקלאות, אלא מהי לא חקלאות, בניסוח נושן שאינו רלוונטי לחקלאות מודרנית.

השקיהמי שאמור לעדכן את החקיקה ולהתאימה למציאות המקובלת בעולם לא עושה כן ובכך מקבע הגדרה לא רלוונטית לחקלאות שאינה לוקחת בחשבון שימושים של חקלאות מודרנית המקובלים בכל העולם.

שר החקלאות נמנע מלאמץ מסקנות ועדת אייל שעניינן עדכון יישום חוק ההתיישבות, שהוגשו לו לפני כשנה ואשר אימוצם היה מסייע להתארגנויות של חקלאים ומצמצם את קשייהם במשק המשפחתי. זה אולי היה מונע את פסה"ד האומלל הנ״ל וגם את פסה"ד השגוי בפרשת פלשטיין שבו קבע ביהמ"ש העליון מעמד וסמכויות לרמ"י, תוך התעלמות מסמכותו של שר החקלאות בחוק ההתיישבות.

כל האמור מוביל למסקנה העגומה לפיה בישראל אין הגנה על חקלאות ועל הזכות להתפרנס מחקלאות, זכות שקיימת בחקיקה בארצות רבות.

העדפת הגודל רומסת את חקלאי המשק המשפחתי ומאלצת אותו לגדול או לחדול ובכך פוגעת המדינה בפיזור אוכלוסייה, בעסקים הקטנים ומאיימת על ביטחון המזון.

חקלאות בכפר ביאליקמספר החקלאים ביחס לאוכלוסייה הפך לנמוך בין מדינות ה-OECD וגילם הממוצע עבר את 60.

אם לא תהיה חשיבה מחודשת המתייחסת ליכולתו של הפרט לגוון את פרנסתו בתחום החקלאות והכפר תוך התאמת ההגדרה למציאות המודרנית, יסבלו המדינה והחברה מהשלכות הרסניות.

הכתובת על הקיר כבר מספר שנים . ממשלה אדישה, מוסדות ממשל פוגעניים וחברה שאינה מודעת להשלכות - אינם עוזרים בפתרון המצב.

נא להתייחס בטרם יהיה מאוחר מדי !

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237