החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק

ברצוננו לעדכנכם , בדבר עמדת רשות המיסוי הקובעת שמכירה של פרי צבר , אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק , חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס

חוזר ברית פיקוח מס׳ 44/17

לקריאת החוזר: https://cdn-media.web-view.net/i/jzdxx8dpss/44.17.pdf

פריטים קשורים

 • עדכונים בתחום המים - אפריל 2017 (תקציר, עדכון שני)

  בחוזר פרטים בדבר:
  - הארכת המועד להגשת עמדות הציבור בסוגיית המים לחקלאות עד ליום 7 במאי 2017,
  - פרסום רשימת האזורים והישובים נעדרי החלופה,
  - משק הקולחין - כדאי להתכונן,
  - הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזורים המנותקים וסובב כנרת

 • עדכונים בתחום המים - אפריל 2017 (תקציר)

  בחוזר פרטים בדבר עדכון כללי המים וכללי התעריפים למים על ידי רשות המים והעתירה לבג"צ בעקבותיהם, עדכון על  הסדר מפורט באזור מעלה וסובב כינרת לאור שינוי במצב מקורות המים בתום עונת המשקעים ותזכורת בגין דיווחים כספיים לבעלי רישיונות הספקת מים.

  חוזר ברית פיקוח מס׳ 41/17

 • "מפעל בר תחרות" - למפעלי תיירות במסלול מענקים

  מפעלי תיירות אשר קיבלו בעבר כתבי אישור למענקים להשקעות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון - נדרשים לעמוד בדרישת "מפעל בר תחרות", שעיקרו ש-25%, לפחות, מכלל הלינות בו, בכל שנת מס, הן לינות של תושבי חוץ. אי עמידה של המפעל התיירותי כמפעל "בר תחרות" חושפת את המפעל התיירותי להחזר מענקים, שהתקבלו בעבר ו/או יתקבלו בעתיד, וכן מניעת הטבות מס משמעותיות של שיעורי מס חברות מופחתים ושיעור מס מופחת של דיבידנד לבעלי המניות.

  חוזר ברית פיקוח

 • תיקון נוסחת "מפעל בר תחרות במסלול מענקים"

  החל מיום ה-1 בינואר 2017 חל תיקון בחוק לעידוד השקעות הון, לעניין בחינת התנאים בהם יראו מפעל כ"בר תחרות" לצורך מסלול מענקים. נזכיר, כי עמידתו של מפעל בהגדרת "מפעל בר תחרות" הינה תנאי לאישור קבלת מענקים והטבות מס.

  מקור : ברית פיקוח

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

תפעול וניהול האתר - ערן שאקי 054-4731702

זוהר טבנקין 0587824237