הודעות

תכנית פיתוח הכפר -  נוהל תמיכה לשנים 2018-2019. משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל תמיכה בכפוף לקיומו של תקציב ייעודי לנושא ובהתאם להוראת תכ"מ 6.2.1. נוהל של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר אגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות
היום (18/3/2018) פורסם כי נחתם צו הרחבה ע"י שר העבודה להסכם קיבוצי בנוגע להקטנת שבוע העבודה מ 43 שעות ל 42 שעות  (182 שעות בחודש עבודה במקום 186 שעות) תחולה מ 1 באפריל 2018.
על המבקש לשכור קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ט להגיש בקשה לרשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י) עד לתאריך – 15.5.2018. הבקשה תוגש על גבי 'טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי'. החובה על הגשת הבקשה להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר לשנת תשע"ט, חלה גם על מי ששוכר קרקע בשנת תשע"ח, לתקופה שמסתיימת עד לתאריך - 31.8.2018 או עד לתאריך 31.12.18, ומבקש לשכור קרקע גם בשנת תשע"ט.

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237